Financijski izvještaji

Financijski plan

2017_Financijski plan

2017_Rebalans financijskog plana

2018_1.Financijski plan

2018_1.Rebalans financijskog plana

2019_Financijski plan

2019_1. Rebalans financijskog plana

2019_2. Rebalans financijskog plana

2020_Financijski plan

2020_1. Rebalans financijskog plana

2020_2. Rebalans financijskog plana

2021_Financijski plan

2021_Rebalans financijskog plana.pdf

2021_2. Rebalans financijskog plana

2022_Financijski plan

2022_1. Rebalans financijskog plana

2022_2. Rebalans financijskog plana

2023_Financijski plan

2022_Realizacija financijskog plana PAPRAC.xlsx (31.01.2023)

2023_1. Rebalans financijskog plana (27.12.2023)

2023 1. Rebalans Financijskog plana.docx (27.12.2023)

2024_Financijski plan (27.12.2023)

2024 Financijski plan.docx (27.12.2023)

2023_Realizacja financijskog plana.xlsx (31.01.2024)


Financijski izvještaji

2016_Financijski izvještaji neprofitnih organizacija

2016_Bilješke uz financijske izvještaje za 2016.godinu

2017_Financijski izvještaji neprofitnih organizacija

2017_Bilješke uz financijske izvještaje za 2017.godinu

2018_Financijski izvještaji neprofitnih organizacija

2018_Bilješke uz financijske izvještaje za 2018.godinu

2019_Financijski izvještaji neprofitnih organizacija

2019_ Bilješke uz financijske izvještaje 

2020_Financijski izvještaji neprofitnih organizacija

2020_ Bilješke uz financijske izvještaje

2021_Financijski izvještaji neprofitnih organizacija

2021_ Bilješke uz financijske izvještaje

2022_Financijski izvještaji neprofitnih organizacija (27.02.2023)

2022_financijski-izvjestaji-neprofitnih-organizacija.xlsx (27.02.2023)

2022_ Bilješke uz financijske izvještaje (27.02.2023)

2022 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE.docx (27.02.2023)

2023_ Financijski izvještaji neprofitnih organizacija (24.07.2023)

2023 financijski-izvjestaji-neprofitnih-organizacija_srpanj 2023.xlsx (24.07.2023)

2023_Financijski izvještaji neprofitnih organizacija (28.02.2024)

2023 financijski-izvjestaji-neprofitnih-organizacija.xlsx (28.02.2024)

2023-Biljeske-uz-financijske-izvjestaje.pdf (28.02.2024)

2023_BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE.docx (28.02.2024)


Donacije

2020_Donacija

2021_Donacija_1

2021_Donacija_2

2021_Donacija_3