Plan nabave

Plan nabave

Plan nabave  roba, radova i usluga od 2018. Centar za regionalne aktivnosti Programa  prioritetnih akcija objavljuje u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Planovi nabave 2012 - 2019.

Plan nabave 2012

Plan nabave 2013

Plan nabave 2013_1 Izmjena

Plan nabave 2013_2 Izmjena

Plan nabave 2014

Plan nabave 2014_1 Izmjena

Plan nabave 2015

Plan nabave 2015_1 Izmjena

Plan nabave 2015_2 Izmjena

Plan nabave 2015_3 Izmjena

Plan nabave 2016

Plan nabave 2016_1 Izmjena

Plan nabave 2017

Plan nabave 2017_1 Izmjena

Plan nabave 2017_2 Izmjena

Plan nabave 2018

Plan nabave 2018_1 Izmjena

Plan nabave 2018_2 Izmjena

Plan nabave 2019

Plan nabave 2019_1 Izmjena