Zakoni

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22)

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22)

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14)

Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN 31/15, 67/17, 115/2018)