PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Ustanova Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija (CRA/PPA) javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje CRA/PPA na sljedeće moguće načine:

  1. putem telefona na broj: +385 21 340472
  2. putem faksa na broj: +385 21 340490
  3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: lada.jakelic@paprac.org i zamjeniku službenika za informiranje veronique.evers@paprac.org, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  4. poštom na adresu: Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija, Kraj sv. Ivana 11, 21000 Split, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  5. osobno na adresu: Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija, Kraj sv. Ivana 11, 21000 Split, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 09:00 do 11:00 i 13:00-14:00 sati.

Obrazac_Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac_Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac_Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Službenik za informiranje:

Lada Jakelić, voditelj operativnih poslova

Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija, Kraj sv. Ivana 11, 21000 Split,

Tel.: +385 21 340472
E-mail: lada.jakelic@paprac.org

Radno vrijeme službenika za informiranje je od ponedjeljka do petka od 09:00 do 11:00 i 13:00-14:00 sati

Naknada za pristup informacijama

Centar ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova naplaćuje se sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14).

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Centar će izdati korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Naknada za ponovnu uporabu informacija

Centar ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama.

Prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15), Centar može korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove ponovne uporabe informacija nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacije.

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

Propisi EU

Interni akti

Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Godisnje_izvjesce 2019 

Godisnje_izvjesce 2020

Godisnje_izvjesce 2021

Godisnje_izvjesce 2022

Godisnje_izvjesce 2023

Upitnik za samoprocjenu

Upitnik za samoprocjenu 2023_1

Upitnik za samoprocjenu 2023_2

Upitnik za samoprocjenu 2023_3