Registar ugovora

Prema   članku 28. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) od 2018.  Centar  za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija objavljuje   registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma kojim možete   preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Registri ugovora jednostavne nabave 2017.-2018. (in Croatian only):

Registar ugovora 1 sijecnja -30 lipnja 2017 (Objava)

Registar ugovora 1 sijecnja -31 prosinca 2017- Dopuna (Objava)

Registar ugovora 2018