Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija (CRA/PPA) nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranicu CRA/PPA koja se nalazi na adresi http://paprac.org.

Stupanj usklađenosti

Internetska stranica domene http://paprac.org djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je u pogledu općih zahtjeva za osiguranje pristupačnosti zbog sljedećih razloga:

Nerazmjerno opterećenje

Za sve navedene neusklađenosti CRA/PPA se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018 CRA/PPA kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

 

Tehnička ograničenja

Tehnička ograničenja trenutne arhitekture sustava onemogućavaju postizanje potpune usklađenosti mrežne stranice CR/PPA sa Zakonom o pristupačnosti, što se očituje u otežanom kretanju osoba s invaliditetom mrežnim stranicama zbog kompleksnosti stranica i podstranica, u ograničenom broju mogućih načina pretraživanja i složenim postupcima pri unosu materijala.

Podizanje razine pristupačnosti

CRA/PPA će provesti korektivne mjere za rješavanje nepristupačnog sadržaja svoje mrežne stranice u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21.rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene kao i procjena stranice od treće strane. Kod provjere pristupačnosti korišteni su sljedeći alati: Google Lighthouse, Achecker i headingsMap Chrome extension.

Izjava je zadnji put preispitana 18. rujna 2020.

CRA/PPA će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost CRA/PPA mrežnih stranica korisnici mogu uputiti na:

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.